Klima-Expert Klimatyzacja Rzeszów strona główna

Oszczędności

Wprowadzony 01.07.2016 r. system opustów pozwala na bardzo korzystne rozliczenia z zakładem energetycznym. Podmiotami, które mogą być rozliczane na podstawie tego systemu są przede wszystkim: os. Fizyczne, jednostki samorządu terytorialnego oraz związki wyznaniowe.

Założeniem tego systemu jest traktowanie sieci jako „akumulatora”, z którego możemy odbierać energię. I tak za każda 1kWh oddaną do sieci możemy:

- z instalacji do 10kWp – otrzymać 0,8kWh,

- z instalacji od 10kWp do 40kWp – 0,7kWh.


Niewątpliwą zaletą tego systemu jest fakt, że rozliczenie jest realizowane w okresie rocznym i dotyczy ceny energii oraz dystrybucji. Dzięki zastosowaniu tego systemu możemy korzystać z „sieci” jak z akumulatora, bez konieczności zakupu drogich akumulatorów , regulatorów ładowania i specjalnych wyspowych inwerterów. Całość jest realizowana na bazie produkcji energii z typowego systemu sieciowego (on-grid) i wykorzystaniem licznika dwukierunkowego.