Klima-Expert Klimatyzacja Rzeszów strona główna

Zestaw ARCTIC

Opcja ARCTIC pozwala na pracę urządzeń w trybie grzania w okresach zimowych. W temperaturach < 5°C
załączane są dodatkowe grzałki, co zapobiega występowaniu niepożądanych zjawisk (zamarzanie tacy
ociekowej, gęstnienie oleju, zamarzanie skraplacza).